Fiskekort:                                   Inge Hansen                     481 96 444

Medlemskap:                             Adrian Hansen                  904 75 350

Vakt:                                          Terje Holm                         408 98 305

Facebook                                   Adrian Hansen                  904 75 350

 

Dugnad:                                     Terje Holm                        408 98 305

Miljøsaker                                  Roald Meyer                     917 93 886

Leie av klubbhus:                       Kjersti Sivertsen               930 52 404

Klubbhus generelt:                     Stian Vorland                   476 35 861

Faktura og økonomi:                  Inge Hansen            481 96 444

Aktiviteter:                                  Roald Meyer                    917 93 886

Klekkerigruppe                           Inge Hansen                    481 96 444

 

Alle henvendelser kan også rettes til styrets leder Geir Espeland på tlf.  906 23 007