Klubbkvelder

Klubbhuset er åpent hver Onsdag fra kl 19, i perioden utenom fiskesesongen. Der kan du møte medlemmer og andre til en hyggelig prat.  Noen kvelder er det foredrag om forskjellig tema. 

Sesong-åpning

Fisket starte 1.7 og hver 30.6 feirer vi åpning av sesongen. Da er det grillfest ved klubbhuset fra kl 18:30, og er alle velkommen med hele familien. Så er det loddtrekning kl 20:00 av fiskeplasser for de som vil starte å fiske kl 24. 
Laget holder grill, tilbehør, brus og kaffe, og så tar dere selv med grillmat.

Sesongmøter.

Det er obligatorisk for alle som skal ha sesong å delta på et sesongmøte.  Disse møtene i løpet av juni måned. For å få plass og for at det skal passe for alle, holde det 3 møter på forskjellige dager. På møtet diskuteres forhold rundt fiske, elven og laget, og det er blitt en svært god arena for å kommunisere og diskutere forhold i laget.

Kurs og seminarer (fag-tema)

Laget har holdt noen i fluebinding og fluekasting, og laget har nødvendig utstyr for denne type kurs.   Seminarer har stort sett vært som tema på klubbkvelder, men vi ser for oss

Seminarer (fag-tema) har vært mange forskjellige temaer som for eksempel fisketurer, fisketips, mat etc., og noen ganger mer faglige tema med fageksperter på kultivering, fisk og forvaltning.

I hovedsak har både kurs og seminarer vært for medlemmer, og det har vært begrenset deltagelse. Dersom vi skal leie in profesjonelle aktører, så er vi avhengig av å sikre antall deltagere, og ser at det kan bli nødvendig med påmelding og å åpne for ikke-medlemmer.

Blåtur.

Blåtur er en årlig tradisjon hvor vi reiser «ut i det blå» til diverse steder i relativt vært miljø. Det er utrolig mange spennende steder å reise til i nærmiljøet og som mange av oss ikke vet om.  Utrolig bra jobbet av ansvarlig for blåturene som er Kjersti Sivertsen

 

Dersom noen har forslag til kurs eller tema, så er det fint om du gir oss et tips. Kontaktperson for aktiviteter er Roald Meyer tlf 917 93 886.