Utstyr for desinfisering er tilgjengelig ved pumpehuset utenfor kulvert ved Øyrane torg.

Kode til kasse med utstyr står på kjøpt fiskekort.

For mer informasjon, kontakt: Terje Holm 408 98 305 eller Roald Meyer 917 93 886