Generelt

Storelva i Arna er eneste lakseførende elv i Bergen. Elven har en lakseførende del på ca 4,8 km. Strekningen er delt med laksetrapp, med ca 1,8 km nedenfor trappen.  Storelva går fra Arnavågen opp til Haukelandsvannet ved Lone Camping.  Arna Sportsfiskarlag disponerer fiske fra Arnavågen og til ovenfor Janusfabrikken.  Det er laksetrapp ved Liland på Arnatveit, som er ca. midt på denne strekningen.  Fisket er delt i to soner, en ovenfor (Øvre sone), og en nedenfor (Nedre sone) laksetrappen. I laksetrappen er det installert et kamera slik at vi kan følge med og registrere all fisk som passerer.  I fiskesesongen legges det ukentlig ut antall fisk som passerer.

Nedre sone:

Nedre sone er strekningen fra laksetrappen i Liland-fossen og ned til Arnavågen hvor elven renner ut ved Øyrane Torg.  Dette er en strekning på ca 3 km .  Nederste er strekningen fra sjøen og opp til kulvert under vei og jernbane.  Dette er svært populært område da det er så tilgjengelig fra parkeringsplass på Øyrane. Her fiskes med både sluk, flue og makk. Fisket påvirkes av flo og fjære.

Ovenfor kulverten ca fra Arna kirke og opp langs bilveien i Lakslia er det bygget terskler og området er lett tilgjengelig for fiske.  Herfra og opp til laksetrappen går elven i en idyllisk "canyon" med en rekke naturlige høler. Dette området er skjermet fra veier og bebyggelser.  Tilkomsten er via etablerte stier ned til elven.  Langs elven er det da både gangveier og fiskebuer. Tilgang til dette området er gjerne å følge elve oppover, gå ned fra Toro fabrikken, eller å parkere på Liland og gå nedover elven.

Øvre sone:

Øvre sone er strekningen fra laksetrappen i Liland-fossen og opp til og med Janusfabrikken på Espeland. Området består av en rekke naturlig slakke høler og er godt egent for fiske med flue og lette sluker. Nedre del av denne sonen er tilgjengelig fra turvei på vestsiden av elven.  Turveien går fra laksetrappen og opp til broen over til Stephansens ca. ved Asko. Herfra og opp til Janusfabrikken er det lettest tilkomst fra Stephansend vei på østsiden av elven.