Arna Sportsfiskarlag har hatt klekkeridrft siden 1987 og på den måten bygget opp en laksestamme i elven. Etter at laksetrappen ble åpnet i 2009 er elven utvidet med mange gode gyteområder. Basert på genprøver er det indikasjoner på at laksestammen nå klarer seg selv, og etter pålegg fra statsforvalter i 2022 er klekkeriet nå satt på pause (konsesjon og klekkeri holdes i beredskap).  Siste år med utsetting av yngel/rogn var 2023.

 

Lagets fokus for videre fiske-kultivering er endret fra klekkeridrft til:

  1. Å få verifisert tidligst mulig om det er riktig at elven klarer seg selv.
    • Vil se på utvikling av ynge/smolt.
  2. Å tilrettelegg best mulig for naturlig gyting og oppvekst
    • Gytegrus, gjenslyng av elven og kantvegitasjon – Ref Habitatrapport s16.
  3. Å arbeide med alternative muligheter for å opprettholde/styrke laksestammen.
    • Sleping av smolt er tiltak som undersøkes i andre elver (vosso, Dale m.fl)