Vi ønsker og håper på mange "skrytebilder" ut på vår Facebook side.

Skrytebilder og andre innlegg kan dere sende til Adrian Hansen tlf 904 75 350, så legger han ut på Facebook..

Når bilder sendes til Adrian for å legges ut på FB, så er dette betraktet som en implisitt godkjenning for å legge ut bildene både på Facebook og eventuelt på vår hjemmesiden om vi ønsker det.  Om du ønsker reservere deg mot dette, så må du si fra om det når du sender bilde til Adrian.