Fiske starte 1.7 og varer til og med 15.9.  For alle kortene gjelder at:

  • Kjøpte kort vil ikke bli refundert. Gjelder også om elven må stenges.
  • Alle kortene krever fangstrapporterting.
  • Det skal tas skjellprøve av fisken (se Fangst rapportering)
  • Regler skal følges og krav til fisketrygdavgift skal være betalt.

Dagskort: Dagskort er åpent for alle, også for ikke medlemmer. Dagskort kan kjøpes for dagene 2.7 t.o.m 15.9. Dagskort selges for enten Øver eller Nedre sone, og koster kr 300. Dagskort kjøper du på Elveguiden her

Sesongkort og dugnadskort: Sesongkort krever at du er medlem og har deltatt på årets «Sesongmøte». Sesongkort kjøpes ved å kontakte Inge Hansen - 481 96 444 tlf .  Priser for sesongkort:

  • Sesongkort :       kr 3000 (før 24.6) eller kr 3500 (etter 24.6, de slipper vakter)
  • Sesongkort :       kr 1500  - for de under 25 år
  • Honnørkort :       kr   500  - for medlemmer over 75 år.
  • Dugnadskort:      kr      0  

Disse kortene sendes på SMS.

Grunneierkort: Grunneierkort er tildelt de grunneiere som har avtale med laget. Kortet gjelder for hele elven. Grunneier kan låne bort kortet. Det er kun en stang pr kort.  Eksempel på Grunneierkort:

Gjestekort: Gjestekort kan utstedes av styret ved spesielle anledninger, typisk til samarbeidsparter på besøk. Kortet krever at den som har besøk er med. Gjestekort er et "engangskort" som i hvert tilfelle utstedes for begrenset periode ved å kontakte styrets leder Geir Espeland tlf 90623007