Laget har en dugnadsordning med både felles og individuelle oppgaver. Kontaktperson for dugnad er Terje Holm tlf 408 98 305.

 

Fellesdugnad.

Det holdes noen (1-2) fellesdugnader hver vår i Mai – juni. Dette er vel organisert dugnader tilrettelagt for at hver deltager skal få bidra.  I tillegg har dugnaden et sosialt preg med grilling og samvær – gjerne etter at jobbe er gjort J. Dugnaden holdes på ettermiddag en ukedag. For 2023 var det ca 25 deltagere, det var hyggelig, pent vær, og mye arbeid ble utført.

Individuelle dugnadsoppgaver - Dugnadskort

Dette er en ordning der du kan gjøre en innsats for laget, og for dette få et gratis sesongkort for inneværende år, kalt Dugnadskort. Ordningen går ut på at en eller flere personer sammen påtar seg en oppgave definert av styret, og for dette får de et Dugnadskort hver.  

Oppgavene kommuniseres til medlemmene, som da kan melde seg på. Om det er flere påmeldte til samme oppgave så vil styre gjøre tildeling, fortrinnsvis etter «først til mølla» prinsippet. På noen av oppgavene vil ungdom bli prioritert, og på noen oppgaver vil fagkompetanse telle.

For laget er dette en effektiv måte å få utført mye arbeid.

 

Oppgaver definert for 2024 ‘er følgende:

Nr

Navn

Antall kort

Beskrivelse

1

Klubbhus vedlikehold

 

2

Vedlikehold av terrasse og diverse. Ungdom vil bli prioritert til denne oppgaven.

2

Oppslagstavle ved Maurneste

1

Lage og sette opp en oppslagstavle

 

3

Fiskebu Langhølen

 

2

Male fiskebuen ved Langhølen. Ungdom vil bli prioritert til denne oppgaven.

4

Gangbru Luthølen

 

3

Lage ny gangvei forbi Luthølen

5

Vedlikehold: Osen

 

1

Diverse vedlikehold som å klippe gress/grener, fjerne søppel etc. Altså at område er tilgjengelig og ser bra ut.

6

Vedlikehold: Kirkehøl – Kvernhushøl

 

2

Diverse vedlikehold som å klippe gress/grener, fjerne søppel etc. Altså at område er tilgjengelig og ser bra ut.

7

Vedlikehold: Liland – Janus

 

3

Diverse vedlikehold som å klippe gress/grener, fjerne søppel etc. Altså at område er tilgjengelig og ser bra ut.