Det er de medlemmer som har sesong eller dugnad -kort som utfører vaktholdet. Det er vakter i elven hver dag gjennom fiskesesongen, en på Øvre sone og en på Nedre sone. Vakter kan byttes eller overlates til andre, og det kan også avtales at en av vaktenes tar begge sonene. Men det er den som står på vaktlisten som må ta ansvar for at eventuell endring fungerer. 

Vaktenes oppgaven er å følge med at fiske-reglene følges, og at de som fisker har fiskekort.

 Vaktlisten sendes på epost til alle vaktene så de vet når de har vakt.  Vaktene skal bære vakt skilt, og skilt ligger i postkassen ved fiskebu på Øyrane. Husk å legge tilbake vakt-skiltet. Etter gjennomført vakt skal det signeres på vaktliste som også ligger i postkassen.

 I tillegg til de oppsatte vaktene er det noen medlemmer som hele tiden går med vakt skilt.

Ved spørsmål eller bistand, kontakt Terje Holm 408 98 305