Klubbhuset  leies ut til medlemmer og noen ganger også til andre.  Utleie er ikke annonsert for generelt utleie da vi vi ser på utleie mer som tilbud enn noe vi skal tjene penger på .

Antall personer det kan leies ut for er avhengig av hva det skal leies til. Klubbhuset er moderne utstyrt.

For mer informasjon eller leie av klubbhuset, kontakte: Kjersti Sivertsen tlf 930 52 404