Alle kan bli støttemedlem til laget. Andre typer medlemskap krever at du bor i Arna.  Det vil si å ha fast adresse mellom 5260 til 5268. For mer informasjon, se våre Vedtekter

Priser på medlemskap er:

  • Barn (0 – t.o.m. 14 år).                       0 kr/år
  • Ungdom, (15 - t.o.m. 25år).            300 kr/år
  • Voksne (over 25 år)                        400 kr/år
  • Støttemedlem                                 200 kr/år

For å bli medlem av Arna Sportsfiskarlag kan du kontakte Adrian Hansen – tlf 904 75 350