Et fremtidsbilde fra Storelva!

   Michel M. Velickovic

  • KART OVER STORELVA I ARNA OG

  • REGLER FOR FISKE ETTER ANADROME LAKSEFISK I STORELVA I ARNA.

  • Gå til INFORMASJON side.

 

         

           Antall fisk som har gått gjennom telleapparatet:

                                       29.09.13.  290 stk.   

                           Laks: 157 stk.  Tert: 116 stk.  Ørret: 17 stk.

 Tallet på fisk er ikke eksakt, grunnet en teknisk feil på telleapparatet.

 

Kunst - Arna Sportsfiskarlag

Bildet fra Storelva "Trollhølen", er malt av Michel-Miodrag Velickovic.

Flere av hans bilder kan ses ved å Klikk her!

                

 Hei alle sjø fiskere!

Det er desse tre forskriftene som gjeld:

  1. Lokal forskrift om opning i vassdrag. Deler av denne vert erstatta av den nasjonale forskrifta om fisketider i vassdrag som no er ute på høyring.

  2. Forskrift om fisk i sjø.

  3. Fredningssoner

 1. mai 2011 trådte forskrift nr 2 i kraft, § 2 i denne handlar om fiske i 100 metersonen/fredningssonar, det er kun lov å fiske i fredningssone/100 m sone når vassdraget (Storelva) er ope for fiske etter sjøaure. Dette gjeld alt fiske etter anadrome artar, frå land og båt.

 Dvs. det er lov å fiske etter anadrom fisk i fredningssona 1.7- 15.9, utanfor dette tidsrommet er det ulovlig. Utanfor fredningssona er det lov å dorge heile året. Det er lov å fiske etter marine artar i fredningssona, td makrell, lyr, torsk osv, men altå ikkje etter anadrome artar.

 Er dessverre ikkje så lokal kjent at eg kjenner til holmen det er snakk om, så legg ved link til kart over fredningssona i Arnavågen.

 Med vennleg helsing

 Gry Walle

Rådgjevar

http://www.fylkesmannen.no/hordaland

    ÅRETS FELLESDUGNAD!

Fellesdugnad i Storelven 26. og 27. april og 3. og 4. mai. Vi har masse forestående arbeid og trenger
en god innsats fra lagets medlemmer. Oppmøte ved klubbhuset kl. 10.30 der vi legger slagplan og tar en kopp
kaffe. Fordeler oss kl.11.00.
Ta med motorsag, grensaks, tau, verneutstyr og godt humør! 
Ring Øystein, 90022898 eller Per Steinar, 90871248 dersom spørsmål. 
Mvh Dugnadslederne. 


          SPORTSFISKETS ÅR         

                /sitefiles/28/dokumenter/              

            Skrivtilforeningene200314.pdf          

 Påmelding som medhjelper til arrangementet 10.mai til, Stein  tlf.:90193016

 

Vil du gi din støtte til ARNASPORTSFISKARLAG?

VERVEKAMPANJE - Grasrota

 

KLUBBHUS, våren 2014

29/1: Årsmøte
12/2: Sosialt- vi spiser opp eventuelle julekaker! Bare å ta med om du har!
26/2:
12/3:
26/3:
9/4: Liten vårdugnad rundt huset?
23/4: Avsluttning på vårsesong - snart sesongåpning :-)

Videre program kommer!!
Det er bare å komme med forslag/ ønske
 

   

 

Se bildene fra blåtur - gå til Bildegalleri

Se bildene fra stamfiske - gå til Bildegalleri

Se de fantastiske vinter bildene av Storelva - Bildegalleri

 

   

    REGISTRERING AV FANGST

Krøket fisk skal ikke meldes inn og registrerers i fangstrapport!  

P.g.a. begrenset kapasitet (GB) på Fangst-statistikk side, tar det lang tid for rettelser. Derfor oppfordres alle fiskere til å ta god tid ved registrering av fangst, og følge gjeldende rettskrivnings regler. 

Navn: Skriv slik du signerer ditt navn. Ole Nordmann, ikke ole nordmann, eller OLE NORDMANN. 

Fangststed: Alle stedsnavn (inkludert fangststed), skal alltid skrives med stor forbokstav. Trondheim, Trollhølen, Os, Osen. 

Redskap: Skrives med stor forbokstav. Makk, ikke makk eller MAKK. 

  • Bruk forkortelser C&R for Catch&Release (fang og slipp).
  • Bruk forkortelser FFK for fettfinne klippet fisk.

Fiskeslag: Bruk pilen som viser valg av Laks, Tert, Ørret. 

Oppdrett?: Hakk av med å trykke på firkanten.

Vekt (i kg): Bruk punktum i stedet for komma. 

Dato (dag/mnd): Bruk piler til dag og mnd. 

Kode: Det er ikke lengre forandring av dato ved feil inntastet kode! 

Takk. 

Administrator

 

   

 

 

 

 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

    

  

  

  

 

   

 

 

 

 

   

Siste nytt
ENDRING AV DUGNADSORDNING!
Stein Sivertsen 15. mars 2014
Årsmøte 29. januar 2014
Stein Sivertsen 12. mars 2014
AVRENNING FRA BERGENSTIPPEN ØDELEGGER TUNGELANDSELVEN!
Kenneth Halland 12. april 2013
Utslipp i Storelva vassdraget
Tommy Paulsen 28. november 2012
Vassdragsprisen 2012
Ole Rugeldal Sandven 25. oktober 2012
Sjøørretprosjekt og informasjon om merket laks og sjøørret
Peter Opitz 01. juli 2012
Torstein Samuelsen mottok NJFF-Hordalands hederspris
Terje Haarstad 26. juni 2012
Enkle inngrep virker
Roald Meyer 06. juni 2012
Fiske etter sjøørret og predator i fredningssonen
Peter Opitz 02. mai 2012
Vannprøver og bunndyr i Arnaelva
Tore Wiers 29. april 2012
Kontakt info

Adresse:  
Postboks 55, Indre Arna
5888 Bergen

mob. 901 93 016

mob. 930 52 404


Mail:

arna.sportsfiskarlag@gmail.com

kjersti-s@online.no

 

 

 

 

Registrer fangst

Krøket fisk skal ikke meldes inn og registrerers i fangstrapport!

Navn
Fangststed
Redskap
Fiskeslag
Oppdrett?
Vekt (i kg)
Dato (dag/mnd)
/
Kode:

Skriv inn koden ovenfor

Fangsten må godkjennes av admin før den legges sammen med vår statistikk

           NY REKORD I STORELVA  

 

                  John Røkenes  

         med laks på 15 kg fra 2012.  

Medlemmer av Arna Sportsfiskerlag

vil ved fremvisning av medlemskort

få 10% rabatt.

 

   postmaster@arnasportsfiskarlag.com    Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2007 produkt