Salg av dagskort

Kortsalg for dagskort åpner 15.06.16 kl 09.00 på www.inatur.no

Minner også om at elven kan bli stengt ved liten vassføring og at kjøpt kort ikke vil bli refundert.

 

Hei alle sjø fiskere!

Det er desse tre forskriftene som gjeld:

  1. Lokal forskrift om opning i vassdrag. Deler av denne vert erstatta av den nasjonale forskrifta om fisketider i vassdrag som no er ute på høyring.

  2. Forskrift om fisk i sjø.

  3. Fredningssoner

 1. mai 2011 trådte forskrift nr 2 i kraft, § 2 i denne handlar om fiske i 100 metersonen/fredningssonar, det er kun lov å fiske i fredningssone/100 m sone når vassdraget (Storelva) er ope for fiske etter sjøaure. Dette gjeld alt fiske etter anadrome artar, frå land og båt.

 Dvs. det er lov å fiske etter anadrom fisk i fredningssona 1.7- 15.9, utanfor dette tidsrommet er det ulovlig. Utanfor fredningssona er det lov å dorge heile året. Det er lov å fiske etter marine artar i fredningssona, td makrell, lyr, torsk osv, men altå ikkje etter anadrome artar.

 Er dessverre ikkje så lokal kjent at eg kjenner til holmen det er snakk om, så legg ved link til kart over fredningssona i Arnavågen.

 Med vennleg helsing

 Gry Walle

Rådgjevar

http://www.fylkesmannen.no/hordaland

                   

                   Et fremtidsbilde fra Storelva!

   Michel M. Velickovic

  • KART OVER STORELVA I ARNA OG

  • REGLER FOR FISKE ETTER ANADROME LAKSEFISK I STORELVA I ARNA.

  • Gå til INFORMASJON side.

         

     

 

Åpning 2016!

Vi kjører i gang sesongen med grilling og sosialt ved klubbhuset som vanlig Torsdag 30/06 kl 19:00

Varm grill fra kl 20:00 - Ta med det du ønsker å grille og godt humør!

Det er for øyeblikket ikke bestemt om elva blir åpnet med tanke på vannføring, Info om dette vil bli lagt ut her og på Facebook så snart som mulig.

 

Viktig!:

All fisk som blir avliva SKAL levers skjellprøver av fortløpende og rigistreres på nettsiden til ASL.

Skjellprøve konvolutter finner du i postkassen ved fiskebua v/Øyranetorg. 

Regler for sesongen 2016:

Alle som skal fiske i Storelva må sette seg inn regler før fisket starter.

Reglene finner du under fanen "informasjon" .

SESONGKORT -16:

For medlemmer som ønsker sesongkort innbetales kr. 1.000,- (barn/ ungd) og voksne kr. 2.000,- til ASL kto.nr. 3624.28.28067.

Sms- kort sendes ut før sesongstart, og etter registrert innbetaling!

Minner om at som har sesong/ dugnadskort vil kunne settes opp på vaktlisten for -16. Denne vil bli lagt ut i kassen på Øyrane og v/ klubbhuset!

Ber alle sjekke om/ når de har vakt!

Ikke- medlem/ dagskort se: www.iNatur.no

Skitt fiske!

Kjersti

Fiskeravgift 2016:

Minner om at alle som skal fiske Laks i Storelva eller andre vassdrag må ha betalt fiskeravgift for 2016.

Dette kan gjøres her:  Fiskeravgift

FELLESDUGNAD  2016

Stor takk til alle dere som bidrog med innsats i årets fellesdugnad, 9 + 16/4. Takket være dere nådde vi målet vårt. Det vil ikke bli flere dugnadslørdager i år. En flott gjennomført dugnad i 2016!

Per Steinar og Øystein

Jubileumsfilmen; ASL Gjennom 30 år

Filmen kommer nå på DVD, og er for salg. Medlemspris: Kr. 100.- Kontakt Kjersti:  930 52 404 eller Øystein:  900 22 898 som vil ha med seg DVD plater i Klubbhuset hver onsdag.

Mvh. Øystein 

---------------------------

ELVEREDNING - KASTELINE

 Etter elveredningskurset, som tydligvis kom godt med!.... har vi nå fått tilbud på en liten og hendig kasteline.

 Pris kr. 490,- 

Ingen (laksefiskere) tar vel skade av å tenke litt sikkerhet!

For bestilling: 

mob. 930 52 404 el. kjersti-s@online.no

-------------------------

REGISTRERING AV FANGST                                                                                                                           

P.g.a. begrenset kapasitet (GB) på Fangst-statistikk side, tar det lang tid for rettelser. Derfor oppfordres alle fiskere til å ta god tid ved registrering av fangst og følge gjeldende rettskrivnings regler.  

Navn: Skriv slik du signerer ditt navn. Ole Nordmann, ikke ole nordmann, eller OLE NORDMANN, eller Ole! 

Fangststed: Alle stedsnavn (inkludert fangststed), skal alltid skrives med stor forbokstav. Trondheim, Trollhølen, Os, Osen. 

Redskap: Skrives med stor forbokstav. Makk, ikke makk eller MAKK. 

  • Bruk forkortelser C&R for Catch&Release (fang og slipp).
  • Bruk forkortelser FFK for fettfinne klippet fisk. 

Fiskeslag: Bruk pilen som viser valg av Laks, Tert, Ørret.  

Oppdrett?: Hakk av med å trykke på firkanten. 

Vekt (i kg): Bruk punktum i stedet for komma. 

Dato (dag/mnd): Bruk piler til dag og mnd. 

Kode: Det er ikke lengre forandring av dato ved feil inntastet kode! 

Takk. 

Administrator

-----------------------------


 

   

  

 

   

 


 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

    

  

  

  

 

   

 

 

 

 

   

Registrer fangst

Krøket fisk skal ikke meldes inn og registrerers i fangstrapport!

Navn
Fangststed
Redskap
Fiskeslag
Oppdrett?
Vekt (i kg)
Dato (dag/mnd)
/
Kode:

Skriv inn koden ovenfor

Fangsten må godkjennes av admin før den legges sammen med vår statistikk

Medlemmer av Arna Sportsfiskerlag

vil ved fremvisning av medlemskort

få 10% rabatt på Bergen Akriv.

           REKORD I STORELVA FRA 2012  

 

                  John Røkenes  

         med laks på 15 kg fra 2012.  

 

   postmaster@arnasportsfiskarlag.com    Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2007 produkt