Et fremtidsbilde fra Storelva!

   Michel M. Velickovic

  • KART OVER STORELVA I ARNA OG

  • REGLER FOR FISKE ETTER ANADROME LAKSEFISK I STORELVA I ARNA.

  • Gå til INFORMASJON side.

         

           Antall fisk som har gått gjennom telleapparatet:

                                       01.09.15. Ca 750 stk.   

                                         Fordelt på Laks, Tert og Ørret.

 Tallet på fisk er ikke eksakt, grunnet en teknisk feil på telleapparatet.

 

Kunst - Arna Sportsfiskarlag

Bildet fra Storelva "Trollhølen", er malt av Michel-Miodrag Velickovic.

Flere av hans bilder kan ses ved å Klikk her!

                

 Hei alle sjø fiskere!

Det er desse tre forskriftene som gjeld:

  1. Lokal forskrift om opning i vassdrag. Deler av denne vert erstatta av den nasjonale forskrifta om fisketider i vassdrag som no er ute på høyring.

  2. Forskrift om fisk i sjø.

  3. Fredningssoner

 1. mai 2011 trådte forskrift nr 2 i kraft, § 2 i denne handlar om fiske i 100 metersonen/fredningssonar, det er kun lov å fiske i fredningssone/100 m sone når vassdraget (Storelva) er ope for fiske etter sjøaure. Dette gjeld alt fiske etter anadrome artar, frå land og båt.

 Dvs. det er lov å fiske etter anadrom fisk i fredningssona 1.7- 15.9, utanfor dette tidsrommet er det ulovlig. Utanfor fredningssona er det lov å dorge heile året. Det er lov å fiske etter marine artar i fredningssona, td makrell, lyr, torsk osv, men altå ikkje etter anadrome artar.

 Er dessverre ikkje så lokal kjent at eg kjenner til holmen det er snakk om, så legg ved link til kart over fredningssona i Arnavågen.

 Med vennleg helsing

 Gry Walle

Rådgjevar

http://www.fylkesmannen.no/hordaland

Klubbhuset, høst/vinter -15

14/10:

Tradisjonell åpning m/ snitter og kaffe. Sosialt.

28/10:

Leeenge til jul. Var egentlig ganske så kjekt i fjor, så vi tar "Pakkeleken" i år og.

Være med? .............ta med 3 pakker og kom i klubbhuset :-)

11/11:

Årets "Blåtur"

(ca. 18.00 - 22.30).

Påmelding til Kjersti innen 5/11-15. Tur er alltid gøy !

25/11: ?

9/12:

Tradisjonell "Julegrøt" m/ mandel.

----------

STAMFISKE 2015.
 
Stamfiske fortsetter lørdag 10/10 og 17/10. Vi oppfordrer medlemmer om å møte frem ved klubbhuset de respektive lørdager kl. 09.00, for å bidra til å få årets gytefisk i klekkeriet.Stamfisket skal foregå med dykkere og folk med vadebukser og håv. All fisk skal hentes på øvre elv, og transporteres med biler til klekkeriet. Vi har søkt om løyve til å ta opp 40 lakser, så vi trenger en del mannskap. Om kvoten fylles 1. eller 2. lørdag avlyses de andre datoene.
Vel møtt! 
Styret. 

______________

To håver funnet

En liten håv funnet i øvre del; mellom stor håv funnet i Kulverten. Henv. Torstein tlf. 40477701

 -----------------------------


REGISTRERING AV FANGST                                                                                                                           

P.g.a. begrenset kapasitet (GB) på Fangst-statistikk side, tar det lang tid for rettelser. Derfor oppfordres alle fiskere til å ta god tid ved registrering av fangst og følge gjeldende rettskrivnings regler.  

Navn: Skriv slik du signerer ditt navn. Ole Nordmann, ikke ole nordmann, eller OLE NORDMANN, eller Ole! 

Fangststed: Alle stedsnavn (inkludert fangststed), skal alltid skrives med stor forbokstav. Trondheim, Trollhølen, Os, Osen. 

Redskap: Skrives med stor forbokstav. Makk, ikke makk eller MAKK. 

  • Bruk forkortelser C&R for Catch&Release (fang og slipp).
  • Bruk forkortelser FFK for fettfinne klippet fisk. 

Fiskeslag: Bruk pilen som viser valg av Laks, Tert, Ørret.  

Oppdrett?: Hakk av med å trykke på firkanten. 

Vekt (i kg): Bruk punktum i stedet for komma. 

Dato (dag/mnd): Bruk piler til dag og mnd. 

Kode: Det er ikke lengre forandring av dato ved feil inntastet kode! 

Takk. 

Administrator

-----------------------

ELVEREDNING - KASTELINE

 Etter elveredningskurset, som tydligvis kom godt med!.... har vi nå fått tilbud på en liten og hendig kasteline.

 https://www.youtube.com/watch?v=7SOniuhHiBA

 Pris kr. 490,- men vi kan få rabatt med å bestille følgende antall: 

10 stk. 10%
20 stk. 20%

Ingen laksefiskere tar vel skade av å tenke litt sikkerhet nå mot sesongstart, selv om vi tenker det at "elva vår er jo ikke så stor".

Det er jo bare å krysse fingrene for at dette er et innkjøp man ikke får brukt for.

Bare å sende inn bestilling til meg: 

mob. 930 52 404 el. kjersti-s@online.no

-----------------------------

Karl Halland mottok Hederspris under Njff Hordaland sitt årsmøte 2014

Se Bildegalleriet. 

-----------------------------

            Jubileumsfilmen 

       ASL Gjennom 30 år

Filmen kommer nå på DVD, og er for salg. Medlemspris: Kr. 100.- Kontakt Kjersti:  930 52 404 eller Øystein:  900 22 898 som vil ha med seg DVD plater i Klubbhuset hver onsdag.

Mvh. Øystein 

---------------------------

Vil du gi din støtte til ARNASPORTSFISKARLAG?

VERVEKAMPANJE - Grasrota

-----------------------

Se bildene fra blåtur - gå til Bildegalleri

Se bildene fra stamfiske - gå til Bildegalleri

Se de fantastiske vinter bildene av Storelva - Bildegalleri

 

   

  

 

   

 


 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

    

  

  

  

 

   

 

 

 

 

   

Registrer fangst

Krøket fisk skal ikke meldes inn og registrerers i fangstrapport!

Navn
Fangststed
Redskap
Fiskeslag
Oppdrett?
Vekt (i kg)
Dato (dag/mnd)
/
Kode:

Skriv inn koden ovenfor

Fangsten må godkjennes av admin før den legges sammen med vår statistikk

Kontakt info

Adresse:  
Postboks 55, Indre Arna
5888 Bergen

mob. 901 93 016

mob. 930 52 404


Mail:

arna.sportsfiskarlag@gmail.com

kjersti-s@online.no

 

 

 

 

           NY REKORD I STORELVA  

 

                  John Røkenes  

         med laks på 15 kg fra 2012.  

Medlemmer av Arna Sportsfiskerlag

vil ved fremvisning av medlemskort

få 10% rabatt.

 

   postmaster@arnasportsfiskarlag.com    Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2007 produkt