STAMFISKE 2016

Stamfiske lørdag 1. Oktober 2016 er avlyst grunnet stor vannføring i elven. Vi må ha langt bedre forhold og satser på lørdag 8. oktober Ny melding kommer

Dusør på fettfinneklippet laks!

Også i år er det dusør på fettfinneklippet laks. Ta vare på hode sammen med skjellprøvekonvolutt i fryseren. Informasjon om innsamling av disse kommer etter endt sesong.

Desinfisering av fiskeredskap

Hver enkelt fisker er selv ansvarlig for at alt fiskeutstyr, snører, vadere, håver etc. som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal være desinfisert og rengjort før bruk i Storelva.

Utstyr for desinfisering er tillgjengelig ved klubbhuset på Liland. Ring Stein Sivertsen, mob 901 93 016 for kode til låsen.

Viktig!

Kirkehølen er definert som anleggsområde og er derfor også i år stengt for fiske.

Styret

 

Hei alle sjø fiskere!

Det er desse tre forskriftene som gjeld:

  1. Lokal forskrift om opning i vassdrag. Deler av denne vert erstatta av den nasjonale forskrifta om fisketider i vassdrag som no er ute på høyring.

  2. Forskrift om fisk i sjø.

  3. Fredningssoner

 1. mai 2011 trådte forskrift nr 2 i kraft, § 2 i denne handlar om fiske i 100 metersonen/fredningssonar, det er kun lov å fiske i fredningssone/100 m sone når vassdraget (Storelva) er ope for fiske etter sjøaure. Dette gjeld alt fiske etter anadrome artar, frå land og båt.

 Dvs. det er lov å fiske etter anadrom fisk i fredningssona 1.7- 15.9, utanfor dette tidsrommet er det ulovlig. Utanfor fredningssona er det lov å dorge heile året. Det er lov å fiske etter marine artar i fredningssona, td makrell, lyr, torsk osv, men altå ikkje etter anadrome artar.

 Er dessverre ikkje så lokal kjent at eg kjenner til holmen det er snakk om, så legg ved link til kart over fredningssona i Arnavågen.

 Med vennleg helsing

 Gry Walle

Rådgjevar

http://www.fylkesmannen.no/hordaland

                   

                   Et fremtidsbilde fra Storelva!

   Michel M. Velickovic

  • KART OVER STORELVA I ARNA OG

  • REGLER FOR FISKE I STORELVA I ARNA.

  • Gå til INFORMASJON side.

         

     

 


Elven er: Stengt! Sesongen er over

Info laksetrapp: 

Teller: 318 laks, 195 tert og 39 ørret (Oppdatert Torsdag 8/9)

STAMFISKE. 2016

I møte med styret og klekkeriet 5. september 2016 ble følgende bestemt.

Lørdag 8. og 15. oktober er satt av til årets stamfiske.

Vi oppfordrer medlemmer om å møte frem ved klubbhuset de respektive lørdager kl. 10.00 for å bidra til å få årets gytefisk i klekkeriet.

Stamfiske skal i utgangspunktet foregå med dykkere, og folk med vadere, håv og garn.

Vi har søkt om løyve til å ta opp 40 lakser, så vi trenger godt mannskap.

Tar forbehold om vær og vannføring i elven, og av den grunn vil det foreligge oppdatering nærmere opp mot fastsatte datoer.

Vi håper derfor på gode forhold, og godt oppmøte.

Vennligst kontakt Øystein mob. 900 22 898 vedr. spørsmål og gode ideer

 

Viktig!

REGISTRERING AV FANGST                                                                                                                           

Det er mye feil på innrapportert fisk og det tar det lang tid for rettelser. Derfor oppfordres alle fiskere til å ta god tid ved registrering av fangst og følge gjeldende rettskrivnings regler.  

Navn: Skriv slik du signerer ditt navn. Ola Nordmann, ikke ola nordmann, eller OLA NORDMANN, eller Ola! 

Fangststed: Alle stedsnavn (inkludert fangststed), skal alltid skrives med stor forbokstav. feks. Kulverten, Trollhølen, Os, Osen. 

Redskap: Skrives med stor forbokstav. Makk, ikke makk eller MAKK. 

  • Bruk forkortelser C&R for Catch&Release (fang og slipp).
  • Bruk forkortelser FFK for fettfinne klippet fisk. 

Fiskeslag: Bruk pilen som viser valg av Laks, Tert, Ørret.  

Oppdrett?: Hakk av med å trykke på firkanten. 

Vekt (i kg): Bruk punktum i stedet for komma. 

Dato (dag/mnd): Bruk piler til dag og mnd. 

Kode: Det er ikke lengre forandring av dato ved feil inntastet kode! 

Takk. - Admin 

Viktig!:

All fisk som blir avliva SKAL levers skjellprøver av fortløpende og rigistreres på nettsiden til ASL.

Skjellprøve konvolutter finner du i postkassen ved fiskebua v/Øyranetorg. 

Regler for sesongen 2016:

Alle som skal fiske i Storelva må sette seg inn regler før fisket starter.

Reglene finner du under fanen "informasjon" .

Fiskeravgift 2016:

Minner om at alle som skal fiske Laks i Storelva eller andre vassdrag må ha betalt fiskeravgift for 2016.

Dette kan gjøres her:  Fiskeravgift

Jubileumsfilmen; ASL Gjennom 30 år

DVD for salg. Medlemspris: Kr. 100.- Kontakt Kjersti:  930 52 404 eller Øystein:  900 22 898.

Mvh. Øystein 

Elveredning - kasteline

Ingen (laksefiskere) tar vel skade av å tenke litt sikkerhet! Pris kr. 490,- 

For bestilling: Kjersti mob. 930 52 404 el. kjersti-s@online.no

 

SESONGKORT -16:

 

For medlemmer som ønsker sesongkort innbetales kr. 1.000,- (barn/ ungd) og voksne kr. 2.000,- til ASL kto.nr. 3624.28.28067.

 

Sms- kort sendes ut før sesongstart, og etter registrert innbetaling!

 

Minner om at som har sesong/ dugnadskort vil kunne settes opp på vaktlisten for -16. Denne vil bli lagt ut i kassen på Øyrane og v/ klubbhuset!

 

Ber alle sjekke om/ når de har vakt!

 

Ikke- medlem/ dagskort se: www.inatur.no

 

Skitt fiske!

 

Kjersti


 

   

  

 

   

 


 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

    

  

  

  

 

   

 

 

 

 

   

Registrer fangst

Krøket fisk skal ikke meldes inn og registrerers i fangstrapport!

Les regler for rapportering på startsiden!

Navn
Fangststed
Redskap
Fiskeslag
Oppdrett?
Vekt (i kg)
Dato (dag/mnd)
/
Kode:

Skriv inn koden ovenfor

Fangsten må godkjennes av admin før den legges sammen med vår statistikk

Medlemmer av Arna Sportsfiskerlag

vil ved fremvisning av medlemskort

få 10% rabatt på Bergen Akriv.

           REKORD I STORELVA FRA 2012  

 

                  John Røkenes  

         Rekod laks på 15 kg fra 2012.  

 

   postmaster@arnasportsfiskarlag.com    Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2007 produkt