Et fremtidsbilde fra Storelva!

   Michel M. Velickovic

  • KART OVER STORELVA I ARNA OG

  • REGLER FOR FISKE ETTER ANADROME LAKSEFISK I STORELVA I ARNA.

  • Gå til INFORMASJON side.

         

           Antall fisk som har gått gjennom telleapparatet:

                                       01.09.15. Ca 750 stk.   

                                         Fordelt på Laks, Tert og Ørret.

 Tallet på fisk er ikke eksakt, grunnet en teknisk feil på telleapparatet.

 

Kunst - Arna Sportsfiskarlag

Bildet fra Storelva "Trollhølen", er malt av Michel-Miodrag Velickovic.

Flere av hans bilder kan ses ved å Klikk her!

                

 Hei alle sjø fiskere!

Det er desse tre forskriftene som gjeld:

  1. Lokal forskrift om opning i vassdrag. Deler av denne vert erstatta av den nasjonale forskrifta om fisketider i vassdrag som no er ute på høyring.

  2. Forskrift om fisk i sjø.

  3. Fredningssoner

 1. mai 2011 trådte forskrift nr 2 i kraft, § 2 i denne handlar om fiske i 100 metersonen/fredningssonar, det er kun lov å fiske i fredningssone/100 m sone når vassdraget (Storelva) er ope for fiske etter sjøaure. Dette gjeld alt fiske etter anadrome artar, frå land og båt.

 Dvs. det er lov å fiske etter anadrom fisk i fredningssona 1.7- 15.9, utanfor dette tidsrommet er det ulovlig. Utanfor fredningssona er det lov å dorge heile året. Det er lov å fiske etter marine artar i fredningssona, td makrell, lyr, torsk osv, men altå ikkje etter anadrome artar.

 Er dessverre ikkje så lokal kjent at eg kjenner til holmen det er snakk om, så legg ved link til kart over fredningssona i Arnavågen.

 Med vennleg helsing

 Gry Walle

Rådgjevar

http://www.fylkesmannen.no/hordaland

 KULVERTEN ER ÅPNET! 

Kulverten er åpnet igjen for fiske fra 03.09.15

Styret            02.09.2015

 

ÅPNING AV ELVEN!
 
Pga. økning i vannføring blir Storelva åpnet for fiske fra og med 28.08.15.
Vær- og vannsituasjonen er imidlertid ustabil og melding om ny stenging kan komme her og på Inatur, på kort varsel!
 
Styret. 

Husk: All holaks er fredet etter 15. august!
 

--------------------

ÅPEN
Styret  har besluttet 14.08.15. å åpne Bruhølen for fiske, resten av sesongen.
Kirkehølen forblir stengt.

Styret

------------------------

REGISTRERING AV FANGST                                                                                                                           

P.g.a. begrenset kapasitet (GB) på Fangst-statistikk side, tar det lang tid for rettelser. Derfor oppfordres alle fiskere til å ta god tid ved registrering av fangst og følge gjeldende rettskrivnings regler.  

Navn: Skriv slik du signerer ditt navn. Ole Nordmann, ikke ole nordmann, eller OLE NORDMANN, eller Ole! 

Fangststed: Alle stedsnavn (inkludert fangststed), skal alltid skrives med stor forbokstav. Trondheim, Trollhølen, Os, Osen. 

Redskap: Skrives med stor forbokstav. Makk, ikke makk eller MAKK. 

  • Bruk forkortelser C&R for Catch&Release (fang og slipp).
  • Bruk forkortelser FFK for fettfinne klippet fisk. 

Fiskeslag: Bruk pilen som viser valg av Laks, Tert, Ørret.  

Oppdrett?: Hakk av med å trykke på firkanten. 

Vekt (i kg): Bruk punktum i stedet for komma. 

Dato (dag/mnd): Bruk piler til dag og mnd. 

Kode: Det er ikke lengre forandring av dato ved feil inntastet kode! 

Takk. 

Administrator

-----------------------


 

         VAKTLISTER

Det ligger lister i kassene v/klubbhuset og på Øyrane. Det byttes innbyrdes om det ikke passer. 

Alle som har dugnad og sesong - kort må sjekke listene om/når de har vakt!

Kjersti

------------------------

KIRKEHØLEN.
Styret har besluttet å stenge Kirkehølen for alt fiske sesongen 2015. Dette pga. Jernbaneverkets stillas som står rundt vannpumpekummen i Kirkehølen. Vi vil med dette unngå at kroket fisk vikler seg innimellom alle stillasbeina og sliter.....
Skilting vil komme.
 
Styret.

--------------------------

Sesong/ dugnads- kort

Det vil bli brukt sms- kort for sesongen 2015 (sesong/ dugnad)

Dugnadskort sendes ut til sesongstart, etter liste fra dugnadsledere!

Husk gyldig medlemskap og fisketrygdavgift!

Medlemmer som ønsker kjøpe sesongkort:

Det betales til ASL kto.nr.: 3624.28.28067

(husk at det kanskje går 2-3 dg før det er registrert!!)

Priser sesongen -2015:

Barn/ ungd (t.o.m. det år en fyller 25): kr. 1.000,-
Voksen: kr. 2.000,-

Skitt fiske :-)

----------------------------

ELVEREDNING - KASTELINE

 Etter elveredningskurset, som tydligvis kom godt med!.... har vi nå fått tilbud på en liten og hendig kasteline.

 https://www.youtube.com/watch?v=7SOniuhHiBA

 Pris kr. 490,- men vi kan få rabatt med å bestille følgende antall: 

10 stk. 10%
20 stk. 20%

Ingen laksefiskere tar vel skade av å tenke litt sikkerhet nå mot sesongstart, selv om vi tenker det at "elva vår er jo ikke så stor".

Det er jo bare å krysse fingrene for at dette er et innkjøp man ikke får brukt for.

Bare å sende inn bestilling til meg: 

mob. 930 52 404 el. kjersti-s@online.no

--------------------

Yngelutsetting 2015

Klekkerigutta har ved god hjelp fra to trofaste medlemmer
satt ut årets yngel. Vi jobbet 8. 9. og avsluttet 10. mai. 

Tross litt bading, knall og fall i elven er vi svært fornøyd med resultatet. 

Til Kjersti sender vi en hilsen og takker for elvreddningskurset.   

Hilsen Øystein  

-----------------------------

Karl Halland mottok Hederspris under Njff Hordaland sitt årsmøte 2014

Se Bildegalleriet. 

-----------------------------

"Elveredningskurs" 29/4-15

Vi var 21 stk. fiskere i alle aldre som reiste avgårde fra Arna.
Kurset ble holdt i lokalene til Byens Trafikkskole, og der ble vi undervist av opplæringsansvarlig Hans Petter Nilsen, Bergen Brannvesen.

Vi fikk litt generell info om hva de drev med, info om Hydrologi, noen videosnutter og forskjellige typer ulykker og info om hvor farlig ferdsel langs elv egentlig kan være!
Vi fikk se forskjellige typer vester og kasteliner. Kasteliner er kanskje noe å tenke på.....

Hvor mange har egentlig tenkt gjennom sikkerheten når en går langs elva, både seint og tidlig, alene og med andre, stor elv liten elv ?

Det var en litt "betenkt" forsamling som avsluttet etter 2 timer.
Umulig å lære "alt", men tror nok alle fikk noen nyttige tips som huskes........... om uhellet skulle være ute!

Etter kurset ble det mat og drikke for alle på Peppes, Zaccariasbryggen.

En litt uvanlig, men som vanlig en veldig kjekk kveld med Arna Sportsfiskarlag :-)

Kjersti

---------------------------

            Jubileumsfilmen 

       ASL Gjennom 30 år

Filmen kommer nå på DVD, og er for salg. Medlemspris: Kr. 100.- Kontakt Kjersti:  930 52 404 eller Øystein:  900 22 898 som vil ha med seg DVD plater i Klubbhuset hver onsdag.

Mvh. Øystein 

---------------------------

Vil du gi din støtte til ARNASPORTSFISKARLAG?

VERVEKAMPANJE - Grasrota

-----------------------

Se bildene fra blåtur - gå til Bildegalleri

Se bildene fra stamfiske - gå til Bildegalleri

Se de fantastiske vinter bildene av Storelva - Bildegalleri

 

   

  

 

   

 


 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

    

  

  

  

 

   

 

 

 

 

   

Registrer fangst

Krøket fisk skal ikke meldes inn og registrerers i fangstrapport!

Navn
Fangststed
Redskap
Fiskeslag
Oppdrett?
Vekt (i kg)
Dato (dag/mnd)
/
Kode:

Skriv inn koden ovenfor

Fangsten må godkjennes av admin før den legges sammen med vår statistikk

Siste nytt
Melding fra Fiskeridirektoratet
Stein Sivertsen 15. januar 2015
SAKER TIL ÅRSMØTE 2015
Stein Sivertsen 03. desember 2014
Video fra stamfiske 2014
André H. Solsvik 05. november 2014
ENDRING AV DUGNADSORDNING!
Stein Sivertsen 15. mars 2014
Årsmøte 29. januar 2014
Stein Sivertsen 12. mars 2014
AVRENNING FRA BERGENSTIPPEN ØDELEGGER TUNGELANDSELVEN!
Kenneth Halland 12. april 2013
Utslipp i Storelva vassdraget
Tommy Paulsen 28. november 2012
Vassdragsprisen 2012
Ole Rugeldal Sandven 25. oktober 2012
Sjøørretprosjekt og informasjon om merket laks og sjøørret
Peter Opitz 01. juli 2012
Torstein Samuelsen mottok NJFF-Hordalands hederspris
Terje Haarstad 26. juni 2012
Kontakt info

Adresse:  
Postboks 55, Indre Arna
5888 Bergen

mob. 901 93 016

mob. 930 52 404


Mail:

arna.sportsfiskarlag@gmail.com

kjersti-s@online.no

 

 

 

 

           NY REKORD I STORELVA  

 

                  John Røkenes  

         med laks på 15 kg fra 2012.  

Medlemmer av Arna Sportsfiskerlag

vil ved fremvisning av medlemskort

få 10% rabatt.

 

   postmaster@arnasportsfiskarlag.com    Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2007 produkt