Hei alle sjø fiskere!

Det er desse tre forskriftene som gjeld:

  1. Lokal forskrift om opning i vassdrag. Deler av denne vert erstatta av den nasjonale forskrifta om fisketider i vassdrag som no er ute på høyring.

  2. Forskrift om fisk i sjø.

  3. Fredningssoner

 1. mai 2011 trådte forskrift nr 2 i kraft, § 2 i denne handlar om fiske i 100 metersonen/fredningssonar, det er kun lov å fiske i fredningssone/100 m sone når vassdraget (Storelva) er ope for fiske etter sjøaure. Dette gjeld alt fiske etter anadrome artar, frå land og båt.

 Dvs. det er lov å fiske etter anadrom fisk i fredningssona 1.7- 15.9, utanfor dette tidsrommet er det ulovlig. Utanfor fredningssona er det lov å dorge heile året. Det er lov å fiske etter marine artar i fredningssona, td makrell, lyr, torsk osv, men altå ikkje etter anadrome artar.

 Er dessverre ikkje så lokal kjent at eg kjenner til holmen det er snakk om, så legg ved link til kart over fredningssona i Arnavågen.

 Med vennleg helsing

 Gry Walle

18/6-18

I dag har takstmann fra Gjensidige vært i klubbhuset og sett på skadene etter brannen. Og, egentlig som forventet, men med tungt hjerte opplyses det herved om at vårt flotte og kjære klubbhus må rives. Alt av innventar og møbler vil bli sjekket, evt. renset og satt på lager. Det vil så komme opp gjerde rundt huset. Dette grunnet sikkerhet for alle! Ber om at alle respekterer det og passer på! Det jobbes videre iherdig og målrettet mot et felles mål, og det er snarlig gjennreising av klubbhuset vårt! Kjersti

15/6-18

Da kan vi opplyse om at klubbhuset er frigitt fra politiet,og at forsikring/ takstmann er neste instans som skal gjøre sitt! Dette betyr ikke at saken er avgjort og konklusjon fattet fra politiets side. Vi må nok vente litt til på svar! Gjør oppmerksom på at det IKKE er tillatt å gå inn i huset. Dette for egen og andres sikkerhet. Husets totale tilstand vet vi ikke noe om! Kjersti

12/6-18

Da er siste obligatoriske sesongmøte gjennomført, og 79 fiskere har sikret seg rett til dugnad/ sesongskort 🐟  Tusen takk til alle for positiv innstilling! Sesongen nærmer seg 🐟 Skitt fiske 🐟 Kjersti 

5/6-18

Da er 2. Obligatoriske sesongmøte gjennomført. Til nå har 61 fiskere sikret seg rett til dugnad-/ sesongskort -18. Neste og Siste møte er 12/6-18. Sms til 93052404 for påmelding 🐟 Kjersti 

28/5-18

Minner om påmelding til OBLIGATORISK sesongmøte! Sms til Kjersti mob 93052404: Alt. 2 - 5/6 eller Alt. 3 - 12/6. 38 fiskere gjennomført 28/5. Møter holdes i Pakkhuset, gamle Arna stasjon grunnet brannen 🐟 Kjersti

18/5-18 Gladnyhet:

Da har jeg med politieskorte hentet ut 3 fisker, ASL fane, Vassdragspris og papirer fra klubbhuset. Står nå tørt og luftig frem til vask/ rensing! Nå senker jeg skuldrene, og det håper jeg alle gjør! Det som har verdi for oss er reddet! Minner om at det IKKE er tillatt å krysse Politiets sperringer v/ klubbhuset!

Vi vet ennå ikke når det blir frigitt. Alt blir gjort i rekkefølge, nå må vi bare ta tiden til hjelp! Det som må gjøres blir gjort etter beste evne fra alle involverte parter!

Sesong blir det i år og! Og det er ikke lenge til :-)

Kjersti 

Hei.

Dårlig nyheter.

Klubbhuset brant ned i natt.Vi er i kontakt med politi og forsikring. Forsikringen er Ok etter utbyggingen. Kommer tilbake med mer info etter hvert.  

Hilsen Styret

Sesongmøter 2018

Det nærmer seg sesongen -18, 2 mnd igjen! Obligatoriske sesongmøter holdes: Alt.1: 28/5, Alt. 2: 5/6 og Alt.3: 12/6, kl. 19.30 - 21.00. Møte er obl. for alle med dugnad- og sesongkort i Storelva. Minner og om at medl.skap må være betalt/ gyldig for slikt kort. For reservasjon av møtedato send sms: Alt. 1, 2 el 3 til Kjersti, mob. 93052404. PS! Det vil ikke bli sendt ut brev, info her på nettside, felles sms og Facebook. Saksliste: Aktuelle tema og gjeldene fiskeregler.

Styre ASL

26/4-18:

Planlagt dugnad 28.april utsettes til lørdag 5/5-18kl. 10.00.

Oppmøte v/ klubbhuset som vanlig!                                                                                                   

3/4-18:

Info om dugnad/ dugnadskort kommer snart ut her på nettside, FB og via sms. Håper på mange engasjerte ildsjeler....!

 FELLESDUGNAD 2018

Grunnet mye flom og uvær har elven endret seg til det verre, spesielt på nedre del.
Krafttak må til før elven skal åpnes, og et uttal av arbeidsoppgaver ligger foran oss.

Det er foreløpig satt opp 3 lørdager for fellesdugnad, og vi oppfordrer alle medlemmer til å bidra
med noen timer hver, så vi får en god fiskbar elv, også i år.

Dugnad blir: lørdag 14. -- 21. -- og 28. april
Oppmøte ved Klubbhuset kl. 10.00

Der er behov for motorsager, øks, vadeklær og grafser
LAGET HOLDER BENSIN OG OLJE

Alle tar med godt humør, så håper vi på perfekt arbeidsvær.

Gode forslag og ideer til arbeidsoppgaver mottas med takk.

Kontakt: Per Steinar mobil 908 71 248. eller Terje 469 84 731

Mvh. Øystein

8/3-18: SMS-UTSENDELSER TIL ALLE!

Vi har nå opprettet mulighet for utsendelse av sms til medlemmene. Mob nr. hentes fra liste hos NJFF. Dette vil være info som kommer i tillett til nettside og Facebook. MERK: Disse meldingene kan ikke besvares! Meldingene kommer fra: "ArnaJFF". Er du usikker på om NJFF har rett mob nr. så sjekk opp! Legg gjerne inn din mailadresse og! Alle henvendelser til styre gjøres som tidligere. Hilsen styre ASL

Mvh Styre

  • KART OVER STORELVA I ARNA OG

  • REGLER FOR FISKE I STORELVA I ARNA.

  • Gå til INFORMASJON side.

         

     

 

14/8-18:

Det ble på styremøte i Arna Sportsfiskarlag 12/8-18 besluttet følgende regelendring f.o.m. 15/8-18 og ut sesongen -18:

FREDNING AV HO- LAKS OPPHEVES!

Dette er en totalvurdering i forhold til fisk og fiskere.

Styre


Ukentilg Oppdatering Laksetrapp:

Oppdatert 12/08- 40Fisk


10/8-18, Storelva:

Her kommer den etterlengtede meldingen om åpning av elva! Det åpnes igjen for fiske f.o.m. 11/8-18, dvs. nå ved midnatt. Minner om gjeldene regler! Alle har ventet lenge på fiske, så vi minner om rullerende fiske, og håper at alle bruker "sunn fornuft" og tar hensyn til fisk og andre fiskere på best mulig måte! Skitt fiske! Styre

Regler for sesongen 2018:

Alle som skal fiske i Storelva kommende sesong plikter å sette seg inn regler før fisket starter.

Reglene finner du her: Informasjon .

Se spesielt nytt for 2018 - §4 Kvoter, Minstemål og gjenutsetting!

Viktig!:

All fisk som blir avlivet SKAL levers skjellprøver av fortløpende og registreres på nettsiden til Arna Sportsfiskarlag.

Skjellprøve konvolutter finner du i postkassen ved fiskebua v/Øyranetorg. 

REGISTRERING AV FANGST                                                                                                                   

Det er mye feil på innrapportert fisk og det tar det lang tid for rettelser. Derfor oppfordres alle fiskere til å ta god tid ved registrering av fangst og følge gjeldende rettskrivnings regler.  

Navn: Skriv slik du signerer ditt navn. Ola Nordmann, ikke ola nordmann, eller OLA NORDMANN, eller Ola! 

Fangststed: Alle stedsnavn (inkludert fangststed), skal alltid skrives med stor forbokstav. feks. Kulverten, Trollhølen, Os, Osen. 

Redskap: Skrives med stor forbokstav. Makk, ikke makk eller MAKK. 

  • Bruk forkortelser C&R for Catch&Release (fang og slipp).
  • Bruk forkortelser FFK for fettfinne klippet fisk. 

Fiskeslag: Bruk pilen som viser valg av Laks, Tert, Ørret.  

Oppdrett?: Hakk av med å trykke på firkanten. 

Vekt (i kg): Bruk punktum i stedet for komma. 

Dato (dag/mnd): Bruk piler til dag og mnd. 

Kode: Det er ikke lengre forandring av dato ved feil inntastet kode! 

Takk. - Admin 

 

6/6-18: SE INFORMASJONSIDE ANG KORT OG KORTPRISER FOR SESONGEN 2018!

 

Fiskeravgift:

Minner om at alle som skal fiske Laks i Storelva eller andre vassdrag må ha betalt fiskeravgiften.

Dette kan gjøres her:  Fiskeravgift


Klubbhuset, vår -18: 

 

Fredag 20/4:

Medlemenes- sesongfest -18! Dekket langbord, betasuppe og bobler i klubbhuset! Det var en kjekk og koselig kveld. Beklageligvis var det nok heller et litt labert oppmøte, men timene forsvant i en fei, og jaggu ble det masse sosialt og latter for oss som tok turen! Kjersti

Onsdag 4/4 kl. 19.00:

Den planlagte ryddekvelden ble gjennomført med stil :-) Vi fikk ryddet og sortert masse. Utrolig mye som samler seg gjennom 30 år. Sosialt og kjekt, nystekt eplekake og masse latter! Super innsats alle! Kjersti

Onsdag 21/3 kl. 19.00: 

Så er den årlige "Gule" kvelden vel gjennomført. Gule kaker (inkl. "Kårekake"), kaffe og sjokolade sto på bordet. 12 stk møtte med utmerket humør! Årets Påskequiz ble gjennomført. Etter intense oppgaver og ekstra omganger, ble det Morten Århus som ble årets Quiz- mester". Utenom påskeegg m/ div innhold, ble div. hodeplagg (gave) fra Sport1 Øyrane Torg vunnet! Tusen takk for nok en trivelig og latterfull kveld i klubbhuset! Ønsker alle en riktig God Påske! Kjersti

Onsdag 14/3, kl. 18.30: "Nyåpning" Klubbhuset:

Vi var ca 35 stk i alle aldre som feiret vårt flotte nyoppussede klubbhus! Kaffe og kaker stod på menyen, inkludert nystekt eplekake fra eget kjøkken! Stekeovnen virker helt supert :-) Masse lyd og leven i klubbhuset, men likevel en kjekk og sosial kveld. Tror alle gleder seg over hvor flott vi har fått det :-) Nå er det bare å bruke huset, her blir det nok mange trivelige stunder! Bare å følge med på programmet og sette av tid! Takk til alle som har gjort dette mulig og til alle som kom for å feire med oss :-) Kjersti

Jubileumsfilmen; ASL Gjennom 30 år

DVD for salg. Medlemspris: Kr. 100.- Øystein:  900 22 898.

Mvh. Øystein 

Elveredning - kasteline

Ingen (laksefiskere) tar vel skade av å tenke litt sikkerhet! Pris kr. 450,- 

For bestilling: Kjersti mob. 930 52 404 eller kjersti-s@online.no


 

   

  

 

   

 


 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

    

  

  

  

 

   

 

 

 

 

   

Registrer fangst

Krøket fisk skal ikke meldes inn og registrerers i fangstrapport!

Les regler for rapportering på startsiden!

Navn
Fangststed
Redskap
Fiskeslag
Oppdrett?
Vekt (i kg)
Dato (dag/mnd)
/
Kode:

Skriv inn koden ovenfor

Fangsten må godkjennes av admin før den legges sammen med vår statistikk

             

       Lik oss på Facebook

       Arna Sportsfiskarlag

           Kjøpe Fiskekort:

          Sone 1 Nedre del.

           Sone 2 Øvre del.

 

 

                  John Røkenes  

         Rekod laks på 15 kg fra 2012.  

 

   postmaster@arnasportsfiskarlag.com    Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2007 produkt